Nghiên cứu

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Tăng cường nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời đại mới

12:00 | 29/05/2023

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích của cách mạng trong mọi thời đại; là thời đại mới của dân tộc và cũng là tương lai của đất nước. Thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay lớn lên trong thế giới phẳng, sống trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet và các mạng xã hội toàn cầu. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi mới, những cơ hội mới thì các bạn trẻ hôm nay cũng đối mặt với những luồng thông tin đa chiều, các quan điểm và hoạt động sai trái dễ ảnh hưởng và chi phối tư tưởng chính trị của cá nhân và tập thể. Tăng cường nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời đại mới vừa có ý nghĩa nâng cao tư tưởng chính trị cho thanh niên, vừa đóng góp cho công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xây dựng hệ tư tưởng chính trị vững vàng cho thanh niên trong thời đại mới; tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức chính trị; sự đồng thuận xã hội và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và đường lối của Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức và tư tưởng; ngăn chặn những nhận thức không đúng đắn của thanh niên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những thuận lợi và khó khăn trong công tác nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau:

Một là, thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và sinh hoạt đoàn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, được giáo dục và bồi dưỡng nhận thức về chính trị, về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam qua các môn học ở trường và các hoạt động Đoàn Thanh niên. Về cơ bản thanh niên Việt Nam đã được trang bị nền tảng kiến thức lý luận chính trị cơ bản và thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta luôn có một hệ thống xuyên suốt và bài bản để rèn luyện và tu dưỡng nền tảng chính trị cho thanh niên.

Hai là, dân tộc ta có truyền thống yêu nước, thương dân, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần học tập và các phẩm chất đó vẫn luôn được bồi đắp trong mỗi gia đình, trường học, cơ quan đoàn thể và cả xã hội.

Ba là, Thanh niên có thế mạnh là tuổi trẻ rất dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tiễn nhưng cũng rất nhanh đón nhận những luồng thông tin mới nên không tránh khỏi những bạn trẻ tin theo các tin đồn, bị cuốn theo các âm mưu chống phá. Vì nhanh nhưng lại chưa sâu nên tư tưởng chính trị của một bộ phận thanh niên chưa thực sự vững vàng trước các luồng thông tin tiêu cực.

Vậy làm thế nào để tăng cường nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

Một là tiếp tục đổi mới phương pháp bồi dưỡng nhận thức của đoàn viên thanh niên về nội dung và giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống văn hóa xã hội và gần hơn với cuộc sống và công tác lao động, học tập hàng ngày của thanh niên Việt Nam hơn để Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của thanh niên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Nghiên cứu xây dựng các bài học chính trị gần gũi với đời sống thực tiễn và hoàn cảnh lịch sử mới hơn nữa. Phương pháp giáo dục có thể đổi mới đi từ những câu chuyện thực tế, câu chuyện lịch sử để thu hút các bạn trẻ hơn, qua đó gửi gắm các thông điệp và xây dựng hệ thống tư tưởng cốt lõi. Chú trọng đào tạo và bồi dưỡng chính trị cho học sinh, sinh viên và cán bộ trẻ. Cần phải đặt mục tiêu để thế hệ trẻ có nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, hiểu lý luận khoa học chính trị và vận dụng được để phát triển bản thân cũng như có sức đề kháng trước những nguồn thông tin độc hại hay tư tưởng chống phá.

Tăng cường các hoạt động giáo dục thực tế, về nguồn cho thanh niên có cơ hội thăm các địa danh lịch sử, lắng nghe các câu chuyện cách mạng để tăng thêm tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Ví dụ hoạt động đưa các đoàn thanh niên ra thăm quần đảo Trường Sa hàng năm rất có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức về biển đảo và chủ quyền quốc gia.

Ảnh: Các chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank thường xuyên tổ chức chương trình về nguồn,

bồi dưỡng chính trị với sự tham gia của các đoàn viên Đoàn thanh niên ưu tú

Hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động xã hội, các trang thông tin mà thanh niên hay sử dụng như báo điện tử, các trang mạng xã hội. Đầu tư xây dựng các tác phẩm phim phóng sự, nghệ thuật điện ảnh mang tính giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị. Từ những ví dụ minh họa về hậu quả của việc lung lay tư tưởng, không nắm bắt được nền tảng tư tưởng cốt lõi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, tập thể và xã hội như thế nào. Đồng thời, tăng cường truyền thông thông tin tích cực trên báo chí, đài phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng internet và các trang mạng xã hội về các nội dung, chủ đề và kết quả hội nghị văn hóa toàn quốc, các chủ trương và đường lối phát triển của Đảng và nhà nước.

Ba là thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị của thanh niên, khai thác các kênh thông tin mà các bạn trẻ thường xuyên sử dụng để nắm bắt các thông tin đang ảnh hưởng và tác động đến giới trẻ. Gia đình, trường học và cơ quan cần luôn quan tâm, sát xao đời sống xã hội của các bạn trẻ để hiểu thanh niên đang nghĩ gì và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các quan điểm sai trái. Ví dụ như hiện nay các bạn trẻ rất đam mê xem các clip nhanh trên trang Tiktok, Việt Nam được ghi nhận ở vị trí thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng Tiktok nhiều nhất thế giới. Thuật toán Tiktok vô cùng thông minh và am hiểu người dùng nên rất dễ để gây nghiện và chi phối người dùng và khó kiểm soát nội dung các clip đăng tải trên Tiktok.

Bốn là phát triển khoa học công nghệ, công nghệ thông tin để tăng cường an ninh mạng quốc gia, vừa bảo mật các thông tin chính trị tuyệt mật, vừa ngăn chặn các nguồn thông tin độc hại lan truyền trên phạm vi rộng. Nhà nước có chính sách khuyến khích và đào tạo nhân tài trong lĩnh vực công nghệ để đóng góp cho công cuộc bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, các trường học và cơ quan cũng tăng cường đào tạo về an toàn mạng cho thanh niên để các bạn biết bảo vệ mình trước những luồng thông tin trên mạng và bảo mật các thông tin cá nhân cũng như tổ chức để ngăn chặn các tình huống bị kẻ thù lợi dụng, khuếch tán thông tin trên mạng.

Đảng ta đã lựa chọn Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan của xu thế phát triển trong từng thời kỳ và quy luật phát triển của sự vật hiện tượng để đề ra Cương lĩnh chính trị và đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của chúng ta trong thời đại mới trong đó đặc biệt cần chú trọng tăng cường nhận thức của đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Dù thời đại mới với sự ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của các kênh thông tin, các luồng thông tin trên internet, mạng xã hội cùng với các thủ đoạn truyền bá tư tưởng sai lệnh ngày càng tinh vi hơn, Đảng ta vẫn luôn duy trì và cải tiến phương pháp giáo dục, bồi dưỡng chính trị, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các thế hệ thanh niên Việt Nam và theo sát diễn biến tư tưởng của giới trẻ để có định hướng tư tưởng chính trị kịp thời và đúng đắn cho thế hệ tương lai của dân tộc.

 

Tác giả: Lưu Thị Thu Duyên

Chi bộ 9 Đảng bộ NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở Giao Dịch

undefined